Dłuższy cykl wymian sprzętu w średnich firmach w Polsce

Wydłuża się cykl wymian sprzętu w średnich firmach w Polsce. W przypadku komputerów jest to obecnie średnio 4,5 roku. Jedna trzecia małych i średnich firm w ogóle nie korzysta z usług IT, a fundusze unijne na rozwój IT wykorzystuje tylko 4% firm.
W sumie w branży małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce funkcjonuje obecnie około 1,4 mln komputerów (biurkowych i przenośnych). Średnio, małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce dysponują15 komputerami, w tym w 73% (około 1 mln sztuk) to komputery biurkowe. Liczba komputerów zależy nie tylko od wielkości zatrudnienia w firmie, ale i od jej przychodów, stopnia ingerencji inwestora zagranicznego oraz faktu, czy jest to firma jednoodziałowa czy wieloodziałowa. Biorąc pod uwagę wielkość zatrudnienia, w średnich przedsiębiorstwach funkcjonuje przeciętnie 42 komputery biurkowe lub przenośne, podczas gdy w przedsiębiorstwach małych tylko 9 komputerów.

Sign up now to open the complete market analysis.

You may open an unlimited number of analyses accessible from PMR websites.
  • 1E-mail
    (to send requested information)
  • 2Brief profile
    (required for new e-mails only)

 required fields

You must accept PMR’s Privacy Policy.