Kryzys szansą dla outsourcingu IT w Europie Środkowej i Wschodniej

Światowy kryzys finansowy spowoduje wzrost znaczenia outsourcingu IT, jako próby optymalizacji wydatków na informatykę przedsiębiorstw w latach 2009-2010. Region środkowoeuropejski nie jest w tym przypadku wyjątkiem. W ciągu ostatnich kilku miesięcy doszło do zdecydowanego zrewidowania prognoz makroekonomicznych w krajach Europy Środkowej i Wschodniej. Globalne spowolnienie gospodarcze przełoży się na niższy wzrost PKB w regionie, co będzie mieć swoje odzwierciedlenie również na rynku IT.
Biorąc pod uwagę powyższe zmiany, coraz częściej rewidowane są również budżety inwestycyjne przedsiębiorstw w regionie środkowoeuropejskim. O ile nie można mówić o zapaści, to firmy szukają możliwości ograniczenia kosztów, również w zakresie wydatków na IT. W efekcie coraz częściej wstrzymują uruchamianie nowych projektów lub decydują się na wdrożenie jedynie podstawowych funkcjonalności. Oznacza to mniejsze wpływy dla przedsiębiorstw IT i potencjalnie niższą, niż prognozowana jeszcze rok temu, dynamikę całego rynku IT.

Sign up now to open the complete market analysis.

You may open an unlimited number of analyses accessible from PMR websites.
  • 1E-mail
    (to send requested information)
  • 2Brief profile
    (required for new e-mails only)

 required fields

You must accept PMR’s Privacy Policy.